Dals­gaards held i uheld

BT - - SPORTEN - DE­BUTANT

Hen­rik Dals­gaard har få­et en så frem­ra­gen­de start i den bel­gi­ske klub Zul­te Wa­re­gem eft er vin­te­r­ens skift e fra AaB, at land­stræ­ner Åge Ha­rei­de har ud­ta­get ham til Dan­marks to land­skam­pe i på­sken mod Island og Skot­land. Men var han ik­ke ble­vet ud­ta­get, skul­le han ha­ve holdt på­ske i Bel­gi­en.

» Det er lidt vildt at tæn­ke på, at det så kun­ne væ­re endt som en ka­ta­stro­fe, « si­ger Hen­rik Dals­gaard og hen­vi­ser til det vold­som­me ter­r­or­an­greb i Bruxelles .

» Hvis ik­ke jeg var ble­vet ud­ta­get til lands­hol­det, skul­le min fæt­ter og hans kæ­re­ste ha­ve væ­ret i Bel­gi­en for at be­sø­ge min ko­ne og mig. De hav­de købt fl ybil­let­ter og skul­le væ­re an­kom­met tirs­dag ( i går, red.). Så man kan vel godt si­ge, at det var lidt hel­digt, at Ha­rei­de udt­og mig , « si­ger Hen­rik Dals­gaard.

Han har tænkt sig at gri­be chan­cen.

» Det er er jo stort for mig, at jeg nu kan skri­ve lands­holds­spil­ler på mit cv. Må­let med min del­ta­gel­se i træ­nings­lej­ren er, at jeg får vist, at jeg er be­ret­ti­get til at væ­re med. Jeg tror, at der er nog­le styk­ker, der skal te­stes på plad­sen. Så det er ba­re om at klø på, « si­ger Hen­rik Dals­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.