Vandt en halv mil­li­on på Od­dset

BT - - SPORTEN -

Det sker fra tid til an­den, at en Od­dset- spil­ler ram­mer en af de helt vil­de kupo­ner.

En så­dan blev ind­le­ve­ret søn­dag i Val­by, hvor der blev spil­let fi re kam­pe li­ge på til in­tet min­dre end 527,34 gan­ge pen­ge­ne.

Der­med kun­ne Od­dset- spil­le­ren hen­te in­tet min­dre end 527.340 kro­ner i ge­vinst på den vil­de kupon.

Det var fi re kam­pe spredt rundt i Eu­ro­pa, som var op­skrif­ten på suc­ces i søn­dags.

Først var det Vi­borg til at fø­re eft er før­ste halv­leg mod Ran­ders, hvil­ket Jep­pe Curth sør­ge­de for på straff es­park i halv­le­gens over­tid. Der skul­le og­så lidt mar­gi­na­ler med, før kryd­set i Vil­lar­re­al var sik­ret.

Her var de lo­ka­le hel­te bag­ud med 0- 2 mod Bar­ce­lo­na, men to se­ne mål red­de­de al­li­ge­vel uaf­gjort. Kupo­nen slut­te­de med Mo­na­co- sejr ude over Pa­ris SG.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.