1,75

BT - - SPORTEN -

På grund af reg­len om ind­byr­des op­gør, er MorsThy sik­ret end­nu en sæ­son i den bed­ste ræk­ke, og har der­for ik­ke an­det end æren at spil­le for i den­ne kamp. De mø­der her et Søn­derjy­ske- hold, som mod­sat har he­le sæ­so­nen på spil i den­ne kamp. En sejr sen­der dem i slut­spil­let, mens po­int­tab med stor sand­syn­lig­hed gør det mod­sat­te, da kon­kur­ren­ten Skan­der­borg har Ri­be på hjem­me­ba­ne i den sid­ste kamp, som de for­ment­lig vin­der. Blandt an­det der­for vil der væ­re man­ge Søn­derjy­ske- fans i hal­len, og mo­ti­va­tions­for­skel­len skal gø­re ud­sla­get.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.