2,25

BT - - SPORTEN -

Po­len har væ­ret frem­ra­gen­de de se­ne­ste par år, hvor spe­ci­elt off en­si­ven med Robert Lewan­dowski i spid­sen har væ­ret fl yven­de. Kun én gang i de se­ne­ste 15 kam­pe har man ik­ke sco­ret, og det var mod ul­tra­de­fen­si­ve Græken­land. Nu gæl­der det så et ser­bi­sk hold, som kom­mer fra en mis­lyk­ket EM- kval. og står for­an et stør­re genop­byg­nings­ar­bej­de. I den se­ne­ste træ­nings­kamp mod Tjek­ki­et sej­le­de man de­fen­sivt og tab­te 4- 1, så selv om den in­di­vi­du­el­le klas­se er stor, vir­ker der til at væ­re lidt tid, før Ser­bi­en fun­ge­rer som hold. Spil på mindst to Po­len- mål.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.