DHF

BT - - NYHEDER -

Fi­re ti­mer før sid­ste spil­ler­un­de i her­rer­nes grund­spil træk­ker Dansk Hånd­bold For­bund fem po­int fra Kol­ding på grund af ulov­lig brug af træ­ner. Den kun­ne godt ha­ve væ­ret ti­met lidt bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.