Tyr­ki­et hav­de ad­va­ret B

BT - - NYHEDER -

TER­ROR Ter­r­o­ri­ster­ne bag det blo­di­ge ter­r­or­an­greb i Bruxelles var i for­vej­en kendt af bel­gisk po­li­ti. Uden­land­ske myn­dig­he­der hav­de spe­ci­fikt ad­va­ret om en mu­lig ter­r­ortrus­sel.

Tyr­ki­ets præ­si­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan slog i går fast, at en af selv- mord­s­bom­ber­ne i ju­ni sid­ste år blev an­holdt i Tyr­ki­et og depor­te­ret til Bel­gi­en, hvor han ef­ter­føl­gen­de blev løsladt.

» På trods af vo­res ad­vars­ler om, at den­ne her per­son var en uden­land­sk kri­ger og ter­r­o­rist, kun­ne Bel­gi­en ik­ke fin­de no­gen sam­men­hæng til ter­r­o­ris­me, « ly­der kri­tik­ken fra præ­si­dent Er­do­gan, iføl­ge The In­de­pen­dent.

Nav­ne­ne på to af selv­mords- bom­ber­ne blev i går of­fent­lig­gjort på et pres­se­mø­de i Bruxelles. Iføl­ge che­fankla­ge­ren stod 27- åri­ge Kha­lid El Ba­kra­oui bag an­gre­bet ved me­tro­sta­tio­nen Ma­el­be­ek, mens hans bror, 29- åri­ge Ibra­him, var en af selv­mord­s­bom­ber­ne i Za­ven­tem­luft­hav­nen.

Iføl­ge fle­re bel­gi­ske me­di­er var den an­den selv­mord­s­bom­ber i luft­hav­nen 24- åri­ge Na­jim Laa­chra­oui. Det er dog end­nu ik­ke be­kræf­tet af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.