Bel­gi­en

BT - - NYHEDER -

myn­dig­he­der­ne. Der­u­d­over er en tred­je mistænkt ger­nings­mand fra luft­hav­nen sta­dig på fri fod, op­ly­ser bel­gi­ske myn­dig­he­der.

De to brød­re, Ibra­him og Kha­lid El Ka­ra­oui, der beg­ge var bel­gi­ske stats­bor­ge­re, var i for­vej­en kendt af po­li­ti­et.

Ibra­him El Ba­kra­oui er tid­li­ge­re dømt for at ha­ve af­fy­ret et ka­las­h­ni­kov- au­to­mat­ge­vær mod po­li­ti­et, og Kha­lid El Ba­kra­oui blev idømt fem års fængsel for bilty­ve­ri i 2011.

De to selv­mord­s­bom­be­re har des­u­den haft tæt­te for­bin­del­ser til Sa­lah Ab­des­lam, der for ny­lig blev an­holdt og sig­tet for ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris i novem­ber. Kha­lid stod som le­jer af den lej­lig­hed, som bel­gisk po­li­ti gen­nem­søg­te i for­ri­ge uge, hvor der blev fun­det et IS- flag, fle­re vå­ben samt fin­ger­af­tryk fra Sa­lah Ab­des­lam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.