Løbsk ze­bra på gol­f­ba­ne druk­net i en sø

BT - - NYHEDER -

TOKYO: En ze­bra, der i ti­me­vis hav­de væ­ret på fri fod på en ja­pansk gol­f­ba­ne, end­te si­ne da­ge ulyk­ke­ligt. Po­li­ti­et op­ly­ser, at der var ta­le om en ze­bra­han på to år. Den var stuk­ket af fra en ri­de­klub tirs­dag i det cen­tra­le Ja­pan. Dy­ret var i går smut­tet hen på gol­f­ba­nen, hvor tv- bil­le­der vi­ste, hvor­dan den gik fra hul til hul. Selv om folk for­søg­te at fan­ge ze­bra­en, lyk­ke­des det ik­ke. Da den blev skudt med en be­dø­vel­se­spil, løb den ud i sø­en og væl­te­de. Den blev red­det i lø­bet af få mi­nut­ter, men da var hjer­tet holdt op med at slå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.