Restau­rant­gæ­ster flyg­ter fra slan­ge

BT - - NYHEDER -

LOS AN­GE­LES: Gæ­ster på en sus­hi­re­stau­rant i Stu­dio Ci­ty i Los An­ge­les fik plud­se­lig me­get travlt med at kom­me ud på ga­den, ef­ter at en mand hav­de slup­pet en fi­re me­ter lang kvæ­ler­slan­ge løs på gul­vet. Po­li­ti­be­tjent Dra­ke Ma­di­son for­kla­re­de til ABC News, at man­den hav­de væ­ret i skæn­de­ri med en an­sat på Iro­ha Sus­hi of Tokyo. Plud­se­lig for­lod han etablis­se­men­tet og vend­te ef­ter kort tid til­ba­ge med den gi­gan­ti­ske slan­ge, som han ka­ste­de ind i re­stau­ran­ten. Po­li­ti­et ryk­ke­de ud og an­holdt man­den, der blev sig­tet for trus­ler. In­gen men­ne­sker kom no­get til, og slan­gen kom i go­de hæn­der hos dy­re­fan­ge­re. Det stod ik­ke klart, hvor slan­gen kom fra, men po­li­ti­et for­moder, at den hid­si­ge gæst er dens ejer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.