Å GENBRUG

Vi har sam­let en li­ste over ting, som hit­ter på lan­dets lop­pe­mar­ke­der net­op nu – og som du kan tje­ne go­de pen­ge på

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 24. MARTS 2016

Bam­bus- og rat­tan­møb­ler

Li­ge­som rul­le­bor­de Des­u­den møb­ler som day­beds Ke­ra­mik- bøl­gen rul­ler og­så, folk vil ger­ne blan­de gam­melt med nyt. Men det må godt væ­re lidt tun­ge­re ver­sio­ner i jord­far­ver og lidt me­re 1970er­ne, end de far­ver, vi har set før. Det er va­ser og pot­ter, men be­stemt og­så lam­per og væg­lam­per i me­re ro­li­ge far­ver som brun­li­ge og grøn­ne nu­an­cer. Samt man­ge grøn­ne plan­ter – i gam­le pot­ter. Det ma­skuli­ne er og­så på vej til­ba­ge. Den in­du­stri­el­le stil med ek­sem­pel­vis fa­ca­de­bog­sta­ver, gam­le re­k­la­meskil­te, smadret gen­brugs­træ på et hjem­me­byg­get spi­se­bord. Men og­så de min­dre re­tro­bøl­ger, Vil du væ­re lop­pe­sæl­ger? Lav en sor­te­ring. Spørg dig selv: Er den her tal­ler­ken så fan­ta­stisk? Sørg for at ha­ve nog­le go­de ting med. Ud med re­sten. Hav selv­kri­tik. Det kan dog godt væ­re, at det ik­ke er din stil, men det skal væ­re så­dan, at der er lidt sjov ved tin­ge­ne – og stan­den er god. El­lers er det spild af tid. Kil­de: Re­troguld- blog­ger Lou­i­se Tril­lings­gaard og jour­na­list og lop­pe- eks­pert Mat­hil­de Ru­de.

er eft er­trag­te­de, f. eks. bam­bus- avis­hol­de­re fra 1930er­ne og 40er­ne.

i mes­sing, so­fa­bor­de i mar­mor- og/ el­ler røg­far­vet glas og med mes­sing­s­tel sta­dig er hot­te. El­ler vægtæp­per og ry­atæp­per.

– og så el­sker folk ge­ne­relt møb­ler i te­ak. Li­ge­som de klas­si­ske de­sig­ner­møb­ler sta­dig hit­ter og sæl­ger.

der top­per li­ge nu, er nemt solgt med pro­fi t. F. eks. Lyhol­mer- æg­ge­bæ­ge­re, Wi­in­blad va­ser og fi gu­rer, Lo­tus Ca­tri­ne­holm, po­r­ce­læns­fug­le til væg og an­dre sam­ler­stel som f. eks. Blå Blomst fra Roy­al Co­pen­ha­gen. Ge­ne­relt vil folk ger­ne blan­de gam­melt med nyt – fj ol­le­de fi gu­rer blan­det med va­ser. El­ler va­sen, hvor der står ’ In­ge 76’ på – dem går folk eft er. De unik­ke fund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.