Bri­tisk kunst­ner hyl­der Poké­mon

BT - - NYHEDER -

Ska­be­re af Poké­mon- fi gu­rer­ne fejre­de vi­deo­spil­lets 20- års ju­bilæum ved at af­slø­re en kæm­pe­mæs­sig mosaik, der ude­luk­ken­de var ud­ført ved hjælp af sam­le­kort. Den bri­ti­ske kunst­ner Qu­en­tin De­vi­ne har brugt ik­ke fær­re end 12.987 Poké­mon- sam­le­kort til at ska­be væg­udsmyk­nin­gen, der er knap ti me­ter højt og knap syv me­ter

bredt. / ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.