Stjer­nek

BT - - BT SPORTEN -

For­vent­nin­ger­ne til sid­ste års Tour de Fran­ce var enor­me på grund af stjer­ne­kri­gen mel­lem Con­ta­dor, Froo­me, Ni­ba­li og Qu­in­ta­na, men i år er der po­ten­ti­a­le til en li­ge så spæn­den­de du­el. I dis­se da­ge får vi i Ka­ta­lo­ni­en Rundt det før­ste bil­le­de af de kom­men­de Tour de Fran­ce- fa­vo­rit­ter, hvor før­ste du­el var i går over tre spid­se stig­nin­ger. Sam­men med U23- land­stræ­ner og eks­pert hos TV2, An­ders Lund, har vi kig­get nær­me­re på de seks sto­re stjer­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.