2,15

BT - - BT SPORTEN -

Nu hvor der ik­ke læn­ge­re er no­gen nedryk­ning, er bund­hol­de­ne be­gyndt at spil­le me­get me­re frit. Så­le­des og­så Roskil­de og Hels­in­gør, som i beg­ge kam­pe i det nye år, har væ­ret in­vol­ve­ret i må­l­ri­ge kam­pe. Spe­ci­elt Roskil­de har spil­let langt me­re frisk til end i eft er­å­ret, og en spil­ler som Ba­j­ram Fe­tai vi­ser stor­form for ti­den. Hvis Hels­in­gør vil nå med frem i top­stri­den du­er kun sejr, og li­ge­le­des må man og­så for­ven­te, at Roskil­de vil gå eft er serj­en ved uaf­gjort til sidst, da ét po­int ik­ke æn­drer al­ver­den for dem. Me­get fl ot odds på mindst tre scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.