2,15

BT - - BT SPORTEN -

Det vir­ker lidt un­der­ligt, at Skot­land skal væ­re så un­der­tip­pe­de i den­ne ven­skabs­kamp. Man kom­mer med et stærkt hold, og mang­ler kun to mand fra stær­ke­ste op­stil­ling, og le­ve­re­de en op­løft en­de kva­li­fi ka­tion, hvor man blandt an­det spil­le­de to gan­ge uaf­gjort mod Po­len og hen­te­de fi re po­int mod Ir­land. Tjek­ki­et kom fl ot med til EM, men de mang­ler hér pro­fi ler som Ja­roslav Pla­sil og ik­ke mindst må­l­mand Pe­tr Cech, og bred­den er ik­ke fan­ta­stisk på det tjek­ki­ske lands­hold. Skot­land bør ha­ve go­de chan­cer for at hen­te mindst uaf­gjort.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.