Brø­let Tan­ker til of­re­ne

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­ti - holdt ta­ler ved be­gi­ven­he­den.

»Der kom­mer et tids­punkt, hvor selv åb­ne, frie sam­fund må si­ge: Nu er det nok. De pra­e­di­kan­ter, der står bag de­res hjer­ne­vask og ra­di­ka­li­se­ring, skal ta­ges ud af spil­let. El­lers ta­ber vi,« lød det fra Pia Kja­ers­gaard.

EU-lan­de­nes ju­stits­mi­ni­stre holdt i går et ek­stra­or­di­na­ert mø­de - bl.a. for få en sta­tus fra de bel­gi­ske myn­dig­he­ders si­de ef­ter tirs­da­gens bom­be­an­greb i Bruxelles. Der kom­mer et tids­punkt, hvor selv åb­ne, frie sam­fund må si­ge: Nu er det nok

»I de her da­ge er vi al­le sam­men me­get sta­er­kt be­rør­te over det, der er fo­re­gå­et. Der vil va­e­re en kri­tik af myn­dig­he­der­ne, som vi na­e­sten al­tid ser det. Men nu skal vi li­ge gi­ve de bel­gi­ske myn­dig­he­der ar­bejds­ro,« sag­de ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) ved an­kom­sten til mø­det, iføl­ge Ritzau. Mi­ni­stre vil­le gå af I går kom det des­u­den frem, at Bel­gi­ens ju­stits­mi­ni­ster og in­den­rigs­mi­ni­ster beg­ge har til­budt at tra­e­de til­ba­ge fra po­sten.

Det sker ef­ter, at det er ble­vet af­slø­ret, at Tyr­ki­et hav­de ad­va­ret bel­gi­ske myn­dig­he­der om Ibra­him el Ba­kra­oui, som me­nes at ha­ve spra­engt sig selv i luf­ten i Bruxelles in­ter­na­tio­na­le luft­havn i tirs­dags.

El Ba­kra­oui, der var bel­gisk stats­bor­ger, blev ud­vist fra Tyr­ki­et i bå­de juli og au­gust sid­ste år og depor­te­ret til Bel­gi­en, hvor han blev løsladt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.