By­en i to

Ab­des­lam vil ud­le­ve­res

BT - - NYHEDER -

Sa­lah Ab­des­lam, der mista­en­kes for del­ta­gel­se i an­gre­be­ne i Pa­ris, har aen­dret me­ning og vil ik­ke mod­sa­et­te sig ud­le­ve­ring til Frank­rig. Han øn­sker at for­kla­re sig i sit hjem­land så hur­tigt som mu­ligt, si­ger hans ad­vo­kat, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Ad­vo­kat Sven Mary si­ger iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP, at Sa­lah Ab­des­lam ’ik­ke kend­te no­get til’ an­gre­be­ne mod luft­hav­nen og me­tro­en i Bruxelles.

På spørgs­må­let, om Ab­des­lam, som blev an­holdt i sid­ste uge i Bruxelles, mista­enkt for at stå bag blod­ba­det i Pa­ris i novem­ber, hav­de et for­hånd­skend­skab til tirs­da­gens an­greb i den bel­gi­ske ho­ved­stad, ly­der Sven Marys svar på en­gelsk.

»Han vid­ste ik­ke no­get om det.« /ritzau/Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.