Bo­lig­guld til da

BT - - NYHEDER -

LANDSDEL SYD­JYL­LAND 2014 2015

AEn­dring: 51.555 kr.

LANDSDEL VESTJYLLAND 2014 2015

AEn­dring: 9.940 kr.

LANDSDEL ØSTJYLLAND 2014 2015

AEn­dring: 112.035 kr.

Har du et dyrt bank- el­ler bil­lån, kas­se­kre­dit i mi­nus el­ler fle­re min­dre for­brug­s­lån? Så kan det of­te be­ta­le sig at bru­ge fri­va­er­di­en til at slip­pe af med den dy­re ga­eld. Du kan år­ligt fora­e­re hvert af di­ne børn, bør­ne­børn osv. en ga­ve med en va­er­di på op til 61.500 kr. Fri­va­er­di­en kan og­så be­nyt­tes til at hja­el­pe bør­ne­ne i for­bin­del­se med bo­lig­køb. Har du en drøm om en run­drej­se i Asi­en el­ler et ro­ad­trip i USA? Så kan du over­ve­je, om fri­va­er­di­en kan va­e­re en vej til at få øn­sket op­fyldt. Selv­om bil­for­hand­ler­ne of­te lok­ker med la­ve ren­ter, så er der tit hø­je ge­by­rer, der får de år­li­ge om­kost­nin­ger til at sti­ge. Der­for kan et lån i din fri­va­er­di va­e­re et al­ter­na­tiv. 1.166.550 kr. 1.218.105 kr. 1.080.975 kr. 1.090.915 kr. 1.682.415 kr. 1.794.450 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.