Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Do­nald Trump Jeg vil­le ban­ke alt ud af IS (...) Men jeg vil­le helst ik­ke gø­re det med vo­res trop­per. Jeg vil­le sa­et­te et enormt pres på an­dre lan­de, der er der­ov­re, om at de skal bru­ge de­res trop­per, og jeg vil­le gi­ve dem enorm luft­støt­te, for­di vi er nødt til at slip­pe af med IS

Re­pu­bli­kansk pra­esi­dent­kan­di­dat på po­li­ti­ken.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.