Børn ven­te­de hjem­me, mens fora­el­dre var på ty­ve­togt

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Fem uden­land­ske børn kom i det of­fent­li­ges va­re­ta­egt, ef­ter at bør­ne­nes fora­el­dre ons­dag blev af­slø­ret som ty­vek­na­eg­te i Lemvig. Fa­de­ren og mo­de­ren blev an­holdt ef­ter ty­ve­ri i en tøj­for­ret­ning ons­dag ef­ter­mid­dag.

Men det vi­ste sig, at de hav­de ef­ter­ladt fem børn og en hund i et som­mer­hus. Fa­mi­li­en er fra Mon­te­ne­gro og er bo­sat i Tys­kland.

»Den yng­ste er spa­ed, og den ae­ld­ste er te­e­na­ger,« si­ger vagt­che­fen ved Midt­og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

På grund af an­hol­del­sen af fora­el­dre­ne blev Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne alar­me­ret, og kom­mu­nen tog sig så af bør­ne­ne, op­ly­ser po­li­ti­et.

Fora­el­dre­ne blev frem­stil­let i et grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Her­ning i går.

Her sat­se­de an­kla­ge­ren på at få sa­gen af­gjort straks med en dom, og så­dan gik det og­så.

»De har ved­ta­get en bø­de på 1500 eu­ro, alt­så 10.000 kro­ner,« for­tal­te vagt­chef An­ders Ole­sen.

Der­ef­ter blev fa­de­ren og mo­de­ren ble­vet løsladt af dom­me­ren, hvor­ef­ter de at­ter kun­ne ta­ge sig af bør­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.