BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’Dansk­top­pen’

Do­ku­men­tar Jeg er fra den ge­ne­ra­tion, der sad klar med pe­ge­fin­gre­ne på ka­set­tebånd­op­ta­ge­rens play og record-knap­per og tys­se­de på min mor, hvis hun kom ind i stu­en, når Dansk­top­pen blev spil­let hver lør­dag ef­ter­mid­dag i de tid­li­ge 1970ere. Så det er ren nostal­gi, når der bli­ver sat spot på Dansk­top­pen og dens san­ge­re. BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef

E3 Ha­rel­be­ke

Cy­kel­løb Jeg el­sker cy­kel­løb, og jeg el­sker ik­ke mindst de bel­gi­ske af slagsen. Der­for skal jeg og­så se E3 Ha­rel­be­ke, når det kø­res i ef­ter­mid­dag. Det er en per­fekt fors­mag på, hvem der kan gø­re sig ga­el­den­de, når vi se­ne­re på sa­e­so­nen skal se Flan­dern Rundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.