Krø­ni­ken

BT - - TV-GUIDE -

1950. Ida har pro­ble­mer med at få et ar­bej­de ef­ter fy­rin­gen fra Bel­la, som hun kan pas­se sam­ti­dig med sin sko­le – men Erik, som ik­ke kan få Ida ud af ho­ve­d­et, gi­ver hen­de en hja­el­pen­de hånd på sin egen, ik­ke sa­er­lig hel­di­ge, må­de. Og­så Kaj Hol­ger har pro­ble­mer – Søs le­ver et langt me­re ud­sva­e­ven­de og frit liv, end han sy­nes om. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.