Hånd­bold

BT - - TV-GUIDE -

I EHF Cup­pens 6. og sid­ste run­de ta­ger Team Tvis Holste­bro imod fran­ske Nan­tes. Nord­ve­stjy­der­ne lig­ger num­mer 3 i grup­pe n- 2 po­int ef­ter ga­ester­ne, der vandt det før­ste ind­byr­des op­gør med 32-23. Der­for er va­er­ter­ne pi­sket til at vin­de med mini­mum ot­te mål, hvis de skal gå vi­de­re fra grup­pen, hvor og­så ty­ske Göp­pin­gen er med frem­me. TV3 SPORT 1: 14.55

Da den un­ge drif­ti­ge en­tre­pre­nør Lars Hal­bo ven­der hjem til Dan­mark og over­ta­ger fa­mi­lie­fir­ma­et Hal­bo El & VVS, kom­mer han hur­tigt i pro­ble­mer, for­di han na­eg­ter at del­ta­ge i de ulov­li­ge pris­af­ta­ler med de sto­re byg­ge­sel­ska­ber. Hans fir­ma er mar­kant bil­li­ge­re i nog­le kom­mu­na­le ud­bud­s­run­der, og det sa­et­ter bå­de ham selv, hans fir­ma og fa­mi­lie un­der et stort pres. Lars må be­slut­te, om han vil gå med i kar­tel­let. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.