Hvem vil va­e­re mil­li­o­na­er?

BT - - TV-GUIDE -

David og Ma­rie Lou­i­se er pres­se­rå­d­gi­ve­re for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne på Chri­sti­ans­borg, og sidst nå­e­de de op på 12.000 kro­ner. De har sta­dig to liv­li­ner til­ba­ge, og de­res ge­vinst skal gå til en stor fest for kol­le­ger­ne – men hvad sker der, når spørgs­må­le­ne be­gyn­der at ni­ve? TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.