Spis og spar

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

På Nør­re­bro i Kø­ben­havn bor par­ret Je­le­na og Ru­ne sam­men med de­res to søn­ner. Fa­mi­li­en fryg­ter tom­me ska­be og sult­ne børn, så køk­ken­ska­be og fry­ser er al­tid fyldt op med mad. Par­ret hand­ler op til fle­re gan­ge om ugen, al­tid uden ind­købs­sed­del, og det bli­ver of­te en dyr for­nø­jel­se. Nu får fa­mi­li­en hja­elp til at und­gå mad­spild. DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.