Klas­si­ker­kon­ge

BT - - SPORTEN -

Jour­na­li­sten Gre­gor Brown har ved fle­re lej­lig­he­der talt med Fabian Cancellara, og han er me­get im­po­ne­ret over schweize­rens ev­ne til at en­ga­ge­re sig i an­dre men­ne­sker.

»På det per­son­li­ge plan hu­sker jeg isa­er, at han sag­de til mig, at han hav­de set, at ma­ga­si­net Cyc­le Sports hav­de ran­ge­ret ham i top 10 over de bed­ste klas­si­ker-ryt­te­re no­gen­sin­de. Han bad om at få en ko­pi. Da jeg gav den til ham, sag­de han føl­gen­de til mig: ’Fedt du var i stand til at få en Westv­le­te­re­nøl’ (en bel­gisk trap­pist-øl - som dem på bil­le­det her­un­der - der kun sa­el­ges ved bryg­ge­ri­et til kø­be­re, som har lagt en be­stil­ling på for­hånd, red.).«

Gre­gor Brown kig­ge­de over­ra­sket på Cancellara.

»Jeg hav­de lagt et bil­le­de af den øl op på Twit­ter for tre år si­den. Al­li­ge­vel hu­ske­de Cancellara det, da vi tal­te sam­men. På den må­de er han vir­ke­lig en ka­rak­ter - han ta­ler med an­dre og in­ter­es­se­rer sig for dem, og på den må­de ad­skil­ler han sig fra en fyr som Pe­ter Sa­gan, hvor du me­re fø­ler, at du ser og ta­ler med en ma­ski­ne.« Martin Mor­ten­sen fra One Pro Cycling kør­te på hold med Fabian Cancellara i 2011 på Le­o­pard Trek. Han hu­sker ty­de­ligt, hvor­dan der er stor respekt for Cancellara i fel­tet.

»Du kan na­e­sten uden pro­ble­mer fø­re Fabian Cancellara frem i fel­tet i klas­si­ker­ne og de sto­re for­års­klas­si­ke­re, hvor der skal ka­em­pes lidt me­re, hvis det er en an­den ryt­ter som en sprin­ter for ek­sem­pel. Der er så me­get respekt om ham, og in­gen øn­sker at va­e­re skyld i, at han styr­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.