DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Mens der na­ep­pe bli­ver den sto­re spa­en­ding om, hvem der vin­der guld, så er spørgs­må­let om søl­vet en no­get me­re åben af­fa­e­re i Su­per­liga­en.

Søn­derjy­ske har va­e­ret sa­e­so­nens over­ra­skel­se, og spør­ger man Dan­ske Spil, så er de ly­se­blå fra Ha­der­s­lev net­op nu det bed­ste bud på en sølv­me­dal­je.

De står så­le­des i odds 3,25 til at bli­ve det bed­ste hold uden FC Kø­ben­havn in­dreg­net med AaB og Brønd­by i odds 3,50 som na­er­me­ste for­føl­ge­re.

»Med to tred­je­de­le af sa­e­so­nen fa­er­dig­spil­let, vur­de­rer vi, at Søn­derjy­ske nu er førsteud­for­drer til FCK om mester­ska­bet. Søn­derjy­ske er in­de i en rig­tig god sti­me og uden ne­der­lag i de se­ne­ste syv kam­pe. Et tre po­ints for­spring ned til tred­je­plad­sen og en selv­til­lid, der ly­ser ud af samt­li­ge spil­le­re, har vi stor respekt for,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.