2,35

BT - - SPORTEN -

Søn­derjy­ske tab­te over­ra­sken­de se­ne­st til Es­b­jerg, men var me­get ta­et på et ma­ge­løst co­me­ba­ck, og det bør de kun­ne bru­ge til at kom­me fra den­ne kamp med en sejr. Man vandt skud­sta­ti­stik­ken klart i den før­ste kamp, men kun en sja­el­den dår­lig dag af må­l­mand Jo­ni Myl­ly­koski ko­ste­de for dyrt. Så dår­ligt står han na­ep­pe igen, og net­op i Es­b­jerg har man i den grad det psy­ko­lo­gi­ske over­tag med 13 sej­re og én uaf­gjort som det im­po­ne­ren­de re­sul­tat, når man har be­søgt na­bo­er­ne. Det skal alt an­det li­ge va­e­re et gan­ske fint odds på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.