2,10

BT - - SPORTEN -

Her­ning har va­e­ret ek­stremt må­l­fat­ti­ge i slut­spil­let, og så­le­des er syv af hol­dets før­ste kam­pe si­den grund­spil­let va­e­ret med mak­si­malt fi­re mål. Fre­de­riks­havn er som ud­gangs­punkt et me­re må­l­rigt hold, men og­så fre­de­riks­hav­ner­ne ved godt, at den nu står på slut­spil og der skal spil­les med min­dre ri­si­ko end nor­malt. To af hol­dets tre ind­byr­des mø­der i Her­ning i grund­spil­let end­te og­så un­der de­nen linje, og spe­ci­elt Her­ning ved godt, at hvis de skal ha­ve suc­ces i den­ne kamp, så kra­e­ver det en so­lid de­fen­siv ind­sats. Her spil­les på mak­si­malt fi­re scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.