T vildt

Bel­gisk sport­s­stjer­ne er bror til Bruxelles- ter­r­o­rist

BT - - NYHEDER -

MOD­SÆT­NIN­GER 29- åri­ge Mou­rad Laa­chra­oui vandt sid­ste år en sølv­me­dal­je for Bel­gi­en ved ver­dens­mester­ska­bet i ta­ekwon­do. Men hans lil­le­bror valg­te en an­den vej. Han er an­gi­ve­ligt en af de selv­mord­s­bom­be­re, der tirs­dag spræng­te sig selv i luf­ten i Za­ven­tem- luft­hav­nen i Bruxelles. Det er den 24- åri­ge bel­gi­ske stats­bor­ger Na­jim Laa­chra­oui, der er bror til den an­er­kend­te ta­ekwon­do- stjer­ne Mou­rad Laa­chra­oui. Iføl­ge det bri­ti­ske me­die Daily Mail har sto­re­bro­de­ren stødt den ra­di­ka­li­se­re­de lil­le­bror fra sig.

Na­jim Laa­chra­oui var en af selv­mord­s­bom­ber­ne bag tirs­da­gens blo­di­ge ter­r­or­an­greb, der har ko­stet mindst 31 men­ne­sker li­vet og ef­ter­ladt om­kring 300 sår­e­de.

Den 24- åri­ge, der har ma­rok­kan­ske rød­der, mistæn­kes og­så for at ha­ve spil­let en rol­le i an­gre­be­ne i Paris i novem­ber sid­ste år, der ko­ste­de 130 li­vet.

Re­sten af den for­mode­de selv­mord­s­bom­bers fa­mi­lie har li­ge­le­des ta­get af­stand og skam­mer sig over Na­jim Laa­chra­oui. Iføl­ge fa­de­ren til den mistænk­te ter­r­o­rist har de slet ik­ke haft kon­takt de se­ne­ste tre år, skri­ver Daily Mail.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.