’ Po­li­tik er

BT - - NYHEDER -

SEKS SKAR­PE de gjorde det. Mit stem­me­tal blev næ­sten hal­ve­ret fra 10.000 til 5.500. Men det var al­li­ge­vel en til­freds­stil­lel­se at bli­ve valgt igen. Og jeg vil ger­ne in­drøm­me, at jeg er vild med at væ­re mi­ni­ster. Det er den ul­ti­ma­ti­ve mu­lig­hed for at få lov til at for­an­dre tin­ge­ne. Hvis man kan li­de det, er det va­nedan­nen­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.