Va­nedan­nen­de’

BT - - NYHEDER -

sio­nen. De af­le­ve­re­de først de­res be­ret­ning i novem­ber 2014. Udspørg­nin­gen kør­te i he­le 2013, hvor jeg blev af­hørt til sidst. Jeg fik det i parts­hø­ring 4. ju­ni, og det husker jeg ty­de­ligt, for der ske­te og­så vig­ti­ge ting i Ven­stre 3. ju­ni. Det er det mest dra­ma­ti­ske døgn i mit po­li­ti­ske liv. « kom ud­ka­stet til be­ret­nin­gen om, hvor­vidt der var et an­svar at gø­re gæl­den­de for mig. Da jeg gik i seng den 3. om nat­ten, vid­ste jeg, at der var en ny hård bjer­ge­ta­pe, når jeg våg­ne­de. Og jeg ane­de ik­ke, om jeg kun­ne kom­me i mål. Men det gjorde jeg så. « nævnt af An­ders Fogh, da jeg kun var 31 år. Po­li­tik hand­ler jo ik­ke kun om, at man gør no­get for no­gen, og så kan man træk­ke en be­løn­ning i en au­to­mat. «

• IN­GER STØJ­BERG, Jeg har al­drig væ­ret så glad, som jeg er nu. Det er langt det bed­ste job, jeg no­gen­sin­de har haft. Jeg kan blan­de mig på kryds og tværs. jeg kan ar­bej­de na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt . « er, at man kan ik­ke kar­ri­e­re­plan­læg­ge i po­li­tik, og at man skal sæt­te pris på de go­de da­ge. « Jeg vil ger­ne in­drøm­me, at jeg er vild med at væ­re mi­ni­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.