Dan­sker­ne dum­per de­res kæ­le­dyr

BT - - NYHEDER -

DY­RE­MIS­HAND­LING med blød stem­me lok­ker kat­tekil­lin­gen hen til sig.

» Hun er sta­dig sky, « si­ger To­bi­as He­de­gaard Holm, da han har få­et kat­ten op på ar­men og blidt stry­ger den hen over ryg­gen. Står til bø­de på 4.000 kr. Det er hel­ler ik­ke så un­der­ligt, hvis Zig­ga har mi­stet til­li­den til men­ne­sker. Der er hel­ler in­gen tvivl om, at Zig­ga har væ­ret kæ­le­dyr hos nog­le men­ne­sker, for den var bun­det med en lidt spe­ci­el sort og hvid kat­te­se­le de­ko­re­ret med kra­ni­er. Om­rå­de­for- man­den for Dy­re­nes Be­skyt­tel­se i Roskil­de tror dog ik­ke, der er de sto­re chan­cer for, at politiet fin­der frem til kat­tens ejer, som for­ment­lig er den, der har ef­ter­ladt Zig­ga bun­det til kir­ke­gårds­mu­ren. Men hvis eje­ren skul­le bli­ve fun­det, vil ved­kom­men­de bli­ve sig­tet for at over­træ­de dy­re­værns­lo­ven.

» Eje­ren vil nok få en bø­de på 4.000 kro­ner, « si­ger To­bi­as He­de­gaard Holm og ga­ran­te­rer, at Dy­re­nes Be­skyt­tel­se vil gø­re alt for at fin­de et nyt og godt hjem til Zig­ga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.