25.- 26.

BT - - NYHEDER -

fe­bru­ar var de fi­re bor­ger­li­ge par­ti­er sam­let på Ma­ri­en­borg til kri­se­mø­de. In­den mø­det hav­de Løk­ke meldt ud, at et fol­ke­tings­valg var me­re sand­syn­ligt end en mi­ni­ster­fy­ring. De Kon­ser­va­ti­ve fast­hol­der, at Eva Kjer Hansen må træk­ke sig. Det gør

27. hun lør­dag fe­bru­ar. En må­ned se­ne­re me­ner De Kon­ser­va­ti­ve, at de fort­sat har et ude­stå­en­de med re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.