23.

BT - - NYHEDER -

Den så­kald­te kvæl­stof­sag be­gynd­te at rul­le, da der blev så­et tvivl om, hvor­vidt re­ge­rin­gen gav Fol­ke­tin­get ret­vi­sen­de op­lys­nin­ger om land­brugs­pak­ken el­ler ej.

fe­bru­ar meld­te De Kon­ser­va­ti­ve ud, at par­ti­et ik­ke hav­de tillid til den da­væ­ren­de mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Hansen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.