TRIN 2

BT - - NYHEDER -

Di­a­be­tes­pa­tien­ter skal væ­re op­mærk­som­me på en ræk­ke fak­to­rer: Blod­tryk skal du ha­ve tjek­ket hver tred­je må­ned. Det sy­sto­li­ske blod­tryk ( det hø­je) bør lig­ge un­der 130 mmHg, og det di­a­sto­li­ske blod­tryk ( det la­ve) bør lig­ge un­der 80 mmHg Ko­leste­rol skal du ha­ve tjek­ket mindst én gang om året. Må­le­ne er sat la­ve­re for di­a­be­ti­ke­re på grund af den øge­de ri­si­ko for åre­for­kal­k­ning. To­tal­ko­leste­rol bør lig­ge un­der 4,5 mmol/ l. Dit LDL- ko­leste­rol bør lig­ge un­der 2,5 mmol/ l. Ryg­ning øger og­så den i for­vej­en for­hø­je­de ri­si­ko for at få en hjer­te­syg­dom. Der­for er ry­ge­stop en me­get vig­tig del af i fore­byg­gel­sen . ’ Over­vægt øger og­så ri­si­ko­en . BMI ( vægt di­vi­de­ret med høj­de i me­ter) bør væ­re un­der 30 og tal­je­mål un­der 102 cm for mænd og 88 for kvin­der. Symp­to­mer på hjer­te- kar- syg­dom­me er oft e sva­ge­re hos di­a­be­tes­pa­tien­ter, der ik­ke nød­ven­dig­vis op­le­ver stær­ke smer­ter i bry­stet. Gå der­for til læ­gen, hvis du op­le­ver sva­ge symp­to­mer som øget træt­hed og hyp­pig ån­de­nød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.