Hjem­me­rø­ve­re dre­vet på fl ugt

BT - - NYHEDER -

Et par rø­ve­re fi k hård mod­stand, da de træng­te ind hos en mand på Borg­b­jergs­vej i Kø­ben­havn.

Selv om off eret kom til ska­de, lyk­ke­des det ham at ja­ge rø­ver­ne på fl ugt, op­ly­ser politiet, der har an­holdt en mistænkt i sa­gen.

I går be­slut­te­de en dom­mer i et grund­lovs­for­hør at va­re­tægts­fængs­le den an­hold­te, der er 32 år, i 26 da­ge. Man­den næg­ter sig dog skyl­dig.

Hos Kø­ben­havns Po­li­ti øn­ske­de den cen­tra­le eft er­forsk­nings­le­der i går ik­ke at fri­gi­ve de­tal­jer om sa­gen, men han op­ly­ser dog, at rø­ve­ri­et fandt sted tors­dag mor­gen.

» Der har væ­ret fy­sisk kon­takt, « si­ger Morten Sch­midt og be­kræft er, at off eret er kom­met til ska­de.

» Han har få­et en ska­de i pan­den, « si­ger eft er­forsk­nings­le­de­ren.

Rø­ver­ne for­svandt uden at ha­ve få­et no­get ud­byt­te med sig.

De kræ­ve­de at få pen­ge og narko­ti­ka, li­ge­som de gen­nem­ro­de­de lej­lig­he­den, frem­går det af politiets sig­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.