MX- 5 med fast tag

BT - - BILER -

Den lil­le sport­s­vogn får snart fast tag over ho­ve­d­et. Ma­z­da har net­op vist de før­ste bil­le­der af en ny MX- 5 med fol­de­tag af stål, som vil bli­ve in­tro­du­ce­ret i 2017. Mo­del­len hed­der Ma­z­da MX- 5 Re­tra­ctab­le Fast­ba­ck ( RF), og tek­nisk set er den nye ud­ga­ve en tar­ga- mo­del, hvor kun mid­ter­styk­ket af ta­get kan fjer­nes. Til gen­gæld sker det me­ka­nisk. Ind­til nu har man på den al­min­de­li­ge MX- 5 skul­let hi­ve kan­vas- ta­get op selv. På trods af me­tal- ta­get lover Ma­z­da, at plad­sen i ba­ga­ge­rum­met er den sam­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.