Me­re sjov i ny Fi­at Abarth

BT - - BILER -

Fi­at lok­ker med en spor­ty ver­sion af den kom­men­de ro­ad­ster 124 Spi­der. Den får til­nav­net Ela­bo­ra­zi­o­ne Abarth, og med det le­gen­da­ri­ske Abarth- navn føl­ger der og­så fle­re kør- stærkt- de­tal­jer som et spær­re­dif­fe­ren­ti­a­le på ba­gaks­len og sti­ve Bilste­in- stød­dæm­pe­re. Mo­to­ren er en 1,4- li­ters tur­bo­ma­ski­ne med 160 hk og 240 Nm, men som no­get sær­ligt får den en ‘ Sport Mo­de’- knap, der æn­drer på skif­te­ne i au­to­mat­gear­kas­sen ( hvis den er mon­te­ret), mo­to­rens ivrig­hed, mod­stan­den i sty­re­tø­jet, og hvor­når ESC­sy­ste­met gri­ber ind. Det skul­le ger­ne be­ty­de, at Abarth Spi­de­ren bli­ver ek­stra sjov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.