Selv­kø­ren­de last­bi­ler

BT - - BILER -

På ons­dag vil seks last­bi­ler rul­le gen­nem Dan­mark med min­dre end et halvt se­kunds ad­skil­lel­se fra hin­an­den. Last­bi­ler­ne er en del af et EU- pi­lot­pro­jekt for del­vist selv­kø­ren­de last­bi­ler. For­de­len er min­dre trængsel og la­ve­re brænd­stof­for­brug. Iføl­ge Vej­di­rek­to­ra­tets be­reg­nin­ger kan hver last­bil spa­re seks pct. brænd­stof per kørt km, og for­di de kan kø­re me­get tæt­te­re på hin­an­den, vil de og­så fyl­de min­dre på ve­je­ne. De to så­kald­te pla­toons med hver tre last­bi­ler vil kø­re de 320 km fra Øre­sunds­bro­en til Pad­borg på de­res vej mod Hol­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.