STJER­NER OG SKY

MÅ­L­MAND VEN­STRE WING­BA­CK VEN­STRE FOR­SVA­RER MID­TER­FOR­SVA­RER HØJ­RE FOR­SVA­RER HØJ­RE WING­BA­CK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ROL­LEMO­DEL­LER

ROL­LEN:

Det er den klas­si­ske må­l­mand, der står de­r­in­de for at red­de bol­de og ik­ke nød­ven­dig­vis som en mo­der­ne swe­e­per som Ma­nu­el Neu­er. Bol­den skal sæt­tes hur­tigt i gang og til en spil­ler med front mod mål.

FØRSTE­VALG:

Kas­per Schmeichel

Jonas Lös­sl, Fre­de­rik Røn­now, Step­han An­der­sen

SKYG­GER:

X– FAK­TOR:

Ni­ck­las Bendt­ner Han spil­ler selv­føl­ge­lig, hvis han væl­ger at skif­te væk fra Wolfsburg til en klub, der kan gi­ve fast spil­le­tid. Bli­ver så en me­re sta­tio­nær an­gri­ber, end Ha­rei­de har li­ge nu.

ROL­LEN:

Han skal først og frem­mest for­sva­re må­let i det nye sy­stem. Der kræ­ves hård­hed i du­el­ler­ne og et stærkt ho­ved­spil. Min­der om en god, gam­mel­dags mar­kør.

Da­ni­el Ag­ger Jan­nik Vester­gaard, Erik Svi­at­chen­ko

FØRSTE­VALG: SKYG­GER:

ROL­LEN:

Lands­hol­dets Beck­en­bau­er og de­fen­si­ve spilsty­rer. Rol­len kræ­ver tek­nik, over­blik, pla­ce­rings­sik­ker­hed og træf­sik­re be­slut­nin­ger, når man en­ten skal bli­ve i tre­ba­ck­kæ­den el­ler træ­de frem på midt­ba­nen.

FØRSTE­VALG:

An­dreas Chri­sten­sen

Jan­nik Vester­gaard, An­dreas Bjel­land

SKYG­GER:

ROL­LEN:

Han skal først og frem­mest for­sva­re må­let i det nye sy­stem. Der kræ­ves hård­hed i du­el­ler­ne og et stærkt ho­ved­spil. Min­der om en god, gam­mel­dags mar­kør.

Si­mon Kjær Jo­res Oko­re, Erik Svi­at­chen­ko

FØRSTE­VALG: SKYG­GER:

LØR­DAG 26. MARTS 2016

ROL­LEN:

Ha­rei­de læg­ger enorm vægt på fart hos si­ne ba­ck­er, og med en hel flan­ke at dæk­ke kræ­ver det stort lø­be­pensum og sam­ti­dig kva­li­fi­ce­re­de ind­læg til de fle­re folk, land­stræ­ne­ren vil ha­ve med i fel­tet.

Riza Dur­mi­si Ni­co­lai Boi­le­sen, Jonas Knud­sen

FØRSTE­VALG: SKYG­GER:

ROL­LEN:

Ha­rei­de læg­ger enorm vægt på fart hos si­ne ba­ck­er, og med en hel flan­ke at dæk­ke kræ­ver det stort lø­be­pensum og sam­ti­dig kva­li­fi­ce­re­de ind­læg til de fle­re folk, land­stræ­ne­ren vil ha­ve med i fel­tet.

Hen­rik Dals­gaard Da­ni­el Wass, Pe­ter An­ker­sen

FØRSTE­VALG: SKYG­GER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.