YGGEKRIGERE

VEN­STRE MIDT­BA­NE OF­FEN­SIV MIDT­BA­NE HØJ­RE MIDT­BA­NE VEN­STRE AN­GRI­BER HØJ­RE AN­GRI­BER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ROL­LEN:

ROL­LEN:

SKYG­GER:

LØR­DAG 26. MARTS 2016

Vig­tig rol­le for Ha­rei­de. Skal især ta­ge de fy­si­ske du­el­ler, så Erik­sen slip­per. Boks til boks- spil­ler med lø­be­lun­ger, le­de­r­e­gen­ska­ber, vild­skab og næ­se for at an­kom­me som sid­ste mand i mod­stan­der­fel­tet.

Thomas Dela­ney Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, Da­ni­el Wass

FØRSTE­VALG: SKYG­GER:

Vig­tig rol­le for Ha­rei­de. Skal især ta­ge de fy­si­ske du­el­ler, så Erik­sen slip­per. Boks til boks- spil­ler med lø­be­lun­ger, le­de­r­e­gen­ska­ber, vild­skab og næ­se for at an­kom­me som sid­ste mand i mod­stan­der­fel­tet.

FØRSTE­VALG:

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg

Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, Wil­li­am Kvist

ROL­LEN:

Ha­rei­des vig­tig­ste rol­le. Skal væ­re spil­bar al­tid – ik­ke kun når midt­ba­nen har bol­den, men og­så når for­sva­ret har den. Skal ven­de med bol­den og ska­be rum for an­dre, når han er i bolds­be­sid­del­se.

Christian Erik­sen Lasse Schö­ne, Ni­co­laj Thom­sen

FØRSTE­VALG: SKYG­GER:

ROL­LEN:

Ha­rei­de vil ha­ve fart og ener­gi – og­så for­re­st. An­gri­ber­ne skal true i dyb­den og på den må­de ska­be plads til Erik­sen, men den ene an­gri­ber kan og­så mod­ta­ge bol­den med ryg­gen til mod­stan­der­må­let.

Ni­co­lai Jør­gen­sen Mar­tin Brait­hwai­te, Pio­ne Si­sto

FØRSTE­VALG: SKYG­GER:

ROL­LEN:

Ha­rei­de vil ha­ve fart og ener­gi – og­så for­re­st. An­gri­ber­ne skal i bok­sen hver gang, men er og­så med for at true i dyb­den og på den må­de ska­be plads til Erik­sen i rum­met mel­lem for­svar og midt­ba­ne hos mod­stan­der­ne.

Yus­suf Poul­sen Lasse Vi­be, Vik­tor Fi­s­cher

FØRSTE­VALG: SKYG­GER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.