’ ’

BT - - JOHAN CRUYFF ( 1947- 2016) -

vi­de­re igen­nem man­ge af de ’ ar­vin­ger’, som i stør­re el­ler min­dre ud­stræk­ning har ta­get hans fi lo­so­fi om kre­a­tivt, off en­sivt og bold­be­sid­den­de to­tal­fod­bold til sig.

Det ses bå­de, hvad an­går de man­ge af spil­ler­ne fra hans ’ Dream Team’ i Barcelona fra be­gyn­del­sen af 1990er­ne, der har gjort kar­ri­e­re som træ­ner, de sto­re hol­land­ske stjer­ner, der eft er­fulg­te Cruyff og og­så blev træ­net af Cruyff s egen men­tor, Jeg dis­ku­te­re­de det med Elkjær, og han hav­de Cruyff som et­ter, så han er helt op­pe at rin­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.