DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ven­skabs­kam­pe kan oft e væ­re ret så ufor­ud­si­ge­li­ge, da det er svært at vi­de, hvad hol­de­ne præ­cis vil med kam­pe­ne.

Men en spil­ler hos Ti­pi­co de­ler næp­pe den op­fat­tel­se, da han ram­te den må­ske mest im­po­ne­ren­de kupon af al­le her i på­sken, da han spil­le­de 10 kam­pe li­ge på til od­ds 5.060 - og ram­te plet.

Med en ind­sats på 17 kro­ner var der så­le­des 89.791 kro­ner til ud­be­ta­ling til den dyg­ti­ge spil­ler, som hav­de seks ven­skabs­kam­pe på den fi ne kupon.

Blandt an­det var den dan­ske sejr over Island lu­ret af Ti­pi­co­spil­le­ren, li­ge­som han og­så hav­de for­ud­set, at Tyr­ki­et vil­le slå Sve­ri­ge samt at skot­ter­ne ik­ke vil­le ta­be på ude­ba­ne i Tjek­ki­et.

Kupo­nen slut­te­de med fi re kam­pe fra den sy­da­me­ri­kan­ske kva­li­fi ka­tion, hvor Ar­gen­ti­na- sej­ren i Chi­le var lu­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.