1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bundop­gør i den tred­je­bed­ste ræk­ke i Skot­land med en for stor fa­vo­rit. Sten­hou­semu­ir er elen­digt kø­ren­de med fi re ne­der­lag i træk, og selv om det har væ­ret til top­hol­de­ne, har spil­let ik­ke væ­ret godt. Her har man to stam­spil­le­re i ka­ran­tæ­ne i form af Ross Me­e­chan og Ja­mie McCor­ma­ck, og der­for er det svært at se, hvor­for vær­ter­ne skal væ­re så kla­re fa­vo­rit­ter. For­far har hen­tet po­int i de tre se­ne­ste kam­pe og kan mod­sat Sten­hou­semu­ir stil­le i stær­ke­ste op­stil­ling. Alt an­det li­ge må od­dset væ­re for højt på, at gæ­ster­ne hen­ter po­int.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.