2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Oviedo lig­ne­de læn­ge et godt bud på en op­ryk­ker, men på det se­ne­ste er alt gå­et galt. Eft er to ne­der­lag sag­de træ­ner Ser­gio Egea nem­lig op, hvil­ket var en stor over­ra­skel­se, og før­ste kamp uden ham end­te da og­så med end­nu et ne­der­lag. Midt­ba­ne­man­den Jo­nat­han Vila er i ka­ran­tæ­ne, og ska­des­li­sten re­la­tivt lang, så det vir­ker ik­ke op­lagt, at de skal væ­re så kla­re fa­vo­rit­ter hér. Pon­fer­ra­di­na har hen­tet po­int i de tre se­ne­ste kam­pe og ud­over ka­ran­tæ­ne til Ig­na­si Miquel er de i stær­ke­ste op­stil­ling. Her prø­ves et spil på po­int til gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.