2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at ty sker­ne er så kla­re fa­vo­rit­ter. De ty ske ver­dens­me­stre bræn­der sjæl­dent ba­nen af i dis­se ven­skabs­kam­pe, og har in­den for det sid­ste år har man spil­let tre af slagsen - med ne­der­lag til USA og Frank­rig og uaf­gjort mod Au­stra­li­en som et ret så ma­gert ud­byt­te. Eng­land mang­ler godt nok Joe Hart, Ra­he­em Ster­ling og Way­ne Roo­ney, men stil­ler sta­dig med et stærkt hold, og eng­læn­der­ne har mod­sat ty - sker­ne vist fi ne resultater i test­kam­pe­ne med sejr over Frank­rig senest og uaf­gjort ude mod Ita­li­en og Ir­land.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.