Fi­a­sko tru­e­de U21- lands­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ EM- KURS

Det dan­ske U21- lands­hold vandt i af­tes 1- 0 på ude­ba­ne over Luxem­bourg og ryk­ker der­med op på før­ste­plad­sen i EM- kva­li­fi­ka­tions­grup­pe 5. Det holdt dog hårdt mod lil­le­put­na­tio­nen, men med en scor­ing gan­ske få mi­nut­ter før tid hev dan­sker­ne sej­ren hjem.

Det var den 21- åri­ge Es­b­jerg­spil­ler, Cas­per Ni­el­sen, der send­te dan­sker­ne på sej­rs­kurs med en scor­ing ef­ter 89 mi­nut­ter. Og han blev så­le­des kam­pens joker ef­ter sin ind­skift­ning med 24 mi­nut­ter igen. Dan­mark do­mi­ne­re­de kam­pen, så til­freds­he­den med de tre po­int har ef­ter alt at døm­me væ­ret stor.

Luxem­bourg hav­de før op­gø­ret nul po­int og lå på næst­sid­ste- plad­sen i grup­pen. Da Wa­les kun fik 0- 0 mod Bul­ga­ri­en, ryk­ker Dan­mark der­med for­bi wa­li­ser­ne og op på før­ste­plad­sen.

Dan­mark spil­ler igen på tirs­dag, hvor hol­det læg­ger vej­en for­bi Ar­me­ni­en, som ind­ta­ger grup­pens sid­ste­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.