UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Hvor var det nu, du stil­le­de bi­len? Er du i en ny by, el­ler sy­nes du ba­re, at al­le ga­der lig­ner hin­an­den? Så skal du down­lo­a­de den­ne app, der nemt hjæl­per dig med at fin­de til­ba­ge til din bil. Når du har par­ke­ret, tryk­ker du på knap­pen ’ Do­ck’, og når du vil gu­i­des til­ba­ge din til bil, tryk­ker du på ’ Find’. Så bli­ver du ført til­ba­ge til bi­len en­ten ved hjælp af et kom­pas el­ler en spe­ci­fik ru­te­plan via Goog­le Map. Ap­pen fun­ge­rer bå­de til bil, cy­kel, båd, skib el­ler et hvil­ket som helst far­tøj, du vil fin­de til­ba­ge til. Navn: Car­rr Ma­tey Plat­form: An­droid 1.5 el­ler ny­e­re Pris: Gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.