Mi­chel­le Hvi­id

BT - - INTERVIEW -

• 44 år. • Mor til Ka­mil­le på 9 år og Benjamin på 17 år. • Fored­rags­hol­der, klum­meskri­bent for BT og for­fat­ter til bø­ger­ne ’ Råstyr­ke’ og ’ Skru op for li­vet’. • Ra­diovært på Ra­dio24­syvs pro­gram Hvi­ids Var­mestue. • Er og­så kendt for DR- pro­gram­mer­ne ’ Læ­sø kal­der’ og ’ Mi­chel­les Mis­sion’. • Skri­ver om alt fra kær­lig­heds­liv til sin hjer­ne­tu­mor på blog­gen mi­chel­le­hvi­id. dk. • Iværk­sæt­ter og op­fin­de­ren af run­ning­din­ner. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.