De fem vig­tig­ste mi­ne­ra­ler vi bør få hver dag:

BT - - SLANK - Kalk Mag­ne­si­um Jod Krom Se­len

Fin­des i: Nød­der, mand­ler, mælk, ost, bro­co­li, kål, bøn­ner, avo­ca­do samt små fe­de fisk. Nød­ven­digt for: Knog­le­væ­vet, mu­skel­sam­men­træk­ning, blod­tryk og væg­tre­gu­le­ring. Fin­des i: Korn, grøn­ne grønt­sa­ger, mand­ler, nød­der, frø og ker­ner Nød­ven­digt for: Stof­skif­tet, hjer­te og mus­k­ler. Fin­des i: Fisk og skal­dyr, mel, æg og grønt­sa­ger. Nød­ven­digt for: Skjold­brusk­kir­t­lens hor­moner, stof­skif­tet. Fin­des i: Kød, ost, nød­der, fuld­kornspro­duk­ter, øl- gær, skal­dyr, grønt­sa­ger. Nød­ven­digt for: Hor­monet in­sulin. Hol­der blod­suk­ke­ret i ba­lan­ce. Fin­des i: Kød, især le­ver og ny­re, samt fisk, skal­dyr, mælk, ost og æg, samt vis­se nød­der, især pa­ra­nød­der. Pas på med ind­mad til æl­dre men­ne­sker, pga. op­hob­ning af tung­me­tal­ler ( I dy­rer­nes or­ga­ner), som kan svæk­ke le­ve­ren. Nød­ven­digt for: Hor­monet tri­jodt­hyro­nin, der dan­nes i skjold­brusk­kir­t­len. Tri­jodt­hyro­nin hol­der stof­skif­tet op­pe. Fæl­les for al­le mi­ne­ra­ler er, at der fin­des mest i øko­lo­gisk dyr­ket frugt og grønt. Var­me­be­hand­ler man sin mad, bør man ta­ge en dag­lig mu­litvi­ta­min- tab­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.